Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser

Ordinær konsultasjon (20 min)

 

1200,-

 

Konsultasjon etter kl 16 og utenom ordinær åpningstid ellers (etter avtale)

 

1400,-

 

Kort kontrolltime (10 min, etter avtale)

800,-

 

Tilleggspriser

 

Vortebehandling

100-300,- (avhengig av antall vorter)

Kirurgi (fjerne føflekk eller andre forandringer)

600 - 1050,- (avhengig av størrelse)

Liten overflatekirurgi (skraping/shaving)

450-800,- (avhengig av antall lesjoner)

Fotodynamisk terapi, per felt

1050-2000,- (avhengig av materialbehov)

Fornyet resept (mer enn 3 mnd siden konsultasjon)

140,-

Utskrift av journal

85,-